O nás

Spoločne na ceste vpred

So silným partnerom je cesta k cieľu vždy oveľa príjemnejšia 

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny ORLEN 

Patríme do skupiny ORLEN Unipetrol, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu ORLEN, a prevádzkujeme sieť čerpacích staníc na Slovensku. Značka BENZINA vznikla už v roku 1958 a od tej doby ponúkame vysoko kvalitné palivá a zákaznické služby. 

O sieti čerpacích staníc ORLEN Benzina 

Na Slovensku pôsobíme od roku 2019,  otvorením prvej čerpacej stanice v Malackách.  V súčasnosti máme v prevádzke celkom 23 čerpacích staníc a sme najrýchlejšie rastúcou sieťou čerpacích staníc na Slovensku. Pôsobíme aj v susednej Českej republike, kde máme v prevádzke celkom 426 čerpacích staníc a náš tržný podiel je 25%.  

Ekológia a kvalita

Dôležité rozhodnutie o zodpovednom podnikaní s čo najmenším dopadom na životné prostredie sme prijali už v roku 1994. Vtedy naša sieť zahŕňala 280 čerpacích staníc, ktoré však boli zastaralé a ekologicky nevyhovujúce.

Sme zodpovední. Ako voči spoločnosti, tak voči životnému prostrediu

Poskytovanie energie pre váš pohyb s minimálnym dopadom na planétu. Tak vidíme budúcnosť. 

Veríme, že tento cieľ možno dosiahnuť len zodpovedným prístupom nad rámec legislatívnych požiadaviek, ktoré vnímame ako minimálny štandard v našom odbore. 

Celá správa

IDEA - zadávanie nápadov

Naša spoločnosť je súčasťou skupiny ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol ponúka všetkým klientom, dodávateľom, inštitúciám, ale aj obyvateľom okolitých miest a obcí možnosť vložiť nápad na zlepšenie fungovania skupiny ORLEN Unipetrol. Vaše podnety budú posúdené kompetentnou osobou a o každom ďalšom kroku smerom k realizácii Vás budeme informovať. Autori a autorky najprínosnejších nápadov získajú vecné darčeky.
 
Váš nápad môžete zadať TU.