Spolupráce s ORLEN Benzina

Hledáme nové franchisové partnery 

Nabízíme rovnocennou partnerskou spolupráci včetně poradenství v otázkách souvisejících s provozem čerpací stanice. Díky spojení se silnou značkou budete mít jistotu celoročního zásobování kvalitními PHM s certifikátem Pečeť kvality udělovaným nezávislou akreditovanou laboratoří. 

Na vlastní náklady dodáme moderní řídící a pokladní systém s možností akceptace tankovacích karet ORLEN Benzina. Čerpací stanici přebarvíme do našeho vizuálu. Také vás podpoříme marketingovými akcemi, které na vaše stanice přivedou nové zákazníky. 

Co očekáváme od vás? 

Záleží nám na kvalitě služeb poskytovaných v rámci naší značky, proto hledáme seriózní a profesionální partnery

Rostoucí kvalita služeb

Očekáváme vysoký standard při poskytování služeb, styku se zákazníky a udržování stavu a čistoty čerpací stanice.

Licenční poplatky

Za používání značky platí franchisové čerpací stanice licenční poplatky.

Poplatek z prodeje PHM

Za každý prodaný litr se platí poplatek ve výši, která bude stanovena s ohledem na stávající nebo předpokládané prodeje PHM.

Skvělý přístup

Hledáme partnery se seriózním přístupem ke spolupráci.